Antwoord op prangende vragen

Verleen je ook tolkdiensten?

Nee, ik ben alleen werkzaam als vertaler Italiaans-Nederlands, Nederlands-Italiaans en Engels-Nederlands. Ik verzorg dus vertalingen op papier. Als je een tolk nodig hebt, bijvoorbeeld bij het tekenen van een koopakte, voor een congres of in een andere situatie waarin het gesproken woord direct vertaald dient te worden, kun je contact opnemen met een van de tolken Italiaans die bij het Netwerk Vertalers Italiaans zijn aangesloten.

Fijn dat je lid bent van al die beroepsverenigingen, maar wat heb ik daaraan?

Ik ben lid van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV), van het Netwerk Vertalers Italiaans (NVI) en van de Auteursbond. Voor de leden zijn de voordelen duidelijk: netwerkgelegenheden, bijscholing, collegiaal contact en handige voorbeeldcontracten -en voorwaarden om gebruik van te maken. Maar ook voor jou als klant zijn er voordelen verbonden aan een vertaler die lid is van een of meerdere beroepsverenigingen. Door de bijscholingsmogelijkheden blijf ik mijn kennis bijschaven, wat ten goede komt aan jouw vertalingen. In de algemene voorwaarden en overeenkomsten die opgesteld zijn door het NGTV en de Auteursbond worden niet alleen de belangen van de vertaler behartigd, maar ook die van de klant. En als je een dienst nodig hebt die ik niet lever, zoals een vertaling in een andere talencombinatie of een tolkdienst, kan ik je altijd doorverwijzen naar een van mijn collega’s in mijn uitgebreide netwerk. Zo weet je zeker dat je iemand treft die dezelfde normen en waarden hanteert tijdens het vertalen en tolken.

Hoe zit dat precies met zo’n beëdigde vertaling?

Vertalingen van officiële documenten, zoals akten, uittreksels, diploma’s, certificaten, verklaringen en stukken die als bewijsmateriaal dienen, dienen altijd beëdigd te zijn. Dit houdt in dat ze gewaarmerkt moeten worden door een beëdigd vertaler. Dit is een vertaler die ingeschreven staat in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers, die dus voldoet aan strenge opleidings- en bijscholingseisen en die door de Rechtbank is beëdigd.

Een beëdigde vertaling Italiaans-Nederlands of Nederlands-Italiaans die door mij verzorgd wordt, ziet er altijd als volgt uit: 1) Verklaring van de vertaler met datum, handtekening en stempel; 2) Vertaling van de documenten met paraaf en stempel; 3) De print van de scan die de klant van de documenten heeft toegestuurd, met paraaf en stempel. Alle papieren worden met een ringtang aan elkaar gehecht. Indien nodig wordt de beëdigde vertaling voorzien van een apostille. Vaak wordt dit aangegeven door de instantie waar je de beëdigde vertaling voor nodig hebt.

Wat kost zo’n originele Rianne Aarts vertaling?

Omdat elke tekst anders is, geef ik er de voorkeur aan om per aanvraag een offerte op maat te maken. In die offerte staat informatie over de prijs, de levertijd, de (betaal)voorwaarden en mijn werkwijze. Je kunt ervan uitgaan dat je altijd een eerlijke prijs betaalt waar je kwaliteit en professionaliteit voor terugkrijgt. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe mijn tarieven tot stand komen.

Ik heb net een offerte aangevraagd, wat kan ik nu verwachten?

Tijdens mijn kantooruren, 9:00-17:00u ma-din-don, streef ik ernaar om dezelfde dag nog een offerte te sturen. Na kantooruren ontvang je de eerstvolgende werkdag een offerte. Wat er daarna gebeurt, kun je hier lezen.

Zijn er ook teksten die je niet vertaalt?

Ja, die zijn er zeker. Ik waag me niet aan medische en technische teksten. Voor die specialisaties ben je beter af bij een van mijn collega’s. Sowieso neem ik voor het aanvaarden van een opdracht eerst de te vertalen teksten door, om er zeker van te zijn dat ik een goede vertaling kan garanderen. Kijk hier voor de soorten teksten die ik voor je kan vertalen.

Ik heb de tekst zelf al globaal vertaald en heb alleen nog de stempel van een beëdigd vertaler nodig, wat kost dit?

Een vertaling mag alleen beëdigd worden door de beëdigde vertaler die de vertaling gemaakt heeft. Je kunt dus niet zelf al de documenten vertalen om ze daarna te laten beëdigen door een beëdigd vertaler.

Waarom wil je eerst de documenten zien?

Als je bij mij een offerte aanvraagt en je stuurt niet de te vertalen documenten mee, dan vraag ik je eerst om mij die toe te sturen. Zo kan ik goed inschatten wat de vertaling je zal kosten en hoeveel tijd ik nodig zal hebben. En mocht het een tekst blijken die niet in een van mijn vakgebieden valt, kan ik je doorverwijzen naar een van mijn collega’s. Op deze manier weten we allebei van te voren precies waar we aan toe zijn en dat komt de kwaliteit van de vertaling alleen maar ten goede. Uiteraard worden je documenten vertrouwelijk behandeld. Mocht je toch niet akkoord gaan met de offerte, dan verwijder ik je documenten direct weer van mijn harde schijf. En als we besluiten samen te werken, kun je ervan uitgaan dat uw documenten achter digitaal slot en grendel bewaard worden.

Ik wil je boekvertalingen wel eens lezen, hoe kom ik eraan?

Leuk dat je interesse hebt in mijn boekvertalingen. Je kunt ze kopen in de boekhandel, zowel offline als online, of rechtstreeks bij de uitgeverij. En ze zijn natuurlijk te leen bij de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om te horen wat je ervan vond!